кимакс консалтинг

Навремената информација - Гаранција за успешни деловни одлуки и брзо приспособување на промени

Нашата ангажираност за навремена информација е кључна за успешните деловни одлуки. Нашата компанија гарантира брза и прецизна обработка на вашата сметководствена документација и редовно ви обезбедува информации преку е-пошта за новите законски прописи и тековните рокови. Со нашите услуги, вие ќе бидете во можност брзо да се прилагодите на било какви промени и да продолжите со успешното извршување на вашите обврски.

Повеќе за нашите услуги

Услуги

Ние ви нудиме услуги од Овластени сметководители и сметководители

Сметководствени услуги:

- Финансиско сметководство според МСС и МСФИ.
- Материјално книговодство.
- Пресметка на плати.
- Управување со основни средства.
- Даночно пресметување.
- Контрола на внесените податоци.
- Амортизација и вредносно усогласување на материјални и нематеријални средства.
- Месечни и неделни извештаи за приходи и расходи (PNL извештаи).
- Електронско преземање на податоци.
- Можност за работа со вашата програмска апликација.
- Дневна и неделна обработка на документација.
- Опции за хартиена и електронска достава на документи.
- Поднесување на даночни пријави и завршни сметки.
- Извештаи за НРБСМ, ДЗС и др.

Консалтинг услуги:

- Консултации за данок на додадена вредност (ДДВ).
- Советување во врска со данок на добивка
- Помош и усмерување околу задржан данок.
- Консалтации за персонален данок.
- Советување околу работни односи.
- Процесирање и советување во областа на плати и надоместоци.

Административни услуги за следниве институции:

- Централен регистар.
- Управа за јавни приходи.
- Државен пазарен инспекторат.
- Државниот инспекторат на труд.
- НБРСМ.
- Агенција за вработување
- Државен завод за статистика.
- Агенција за вработување.
- Агенција за храна и ветеринарство.
- Банки (услуги врз основа на различни банкарски потреби).

images

ЗА НАС

Основана во 2008 година, КИМАКС КОНСАЛТИНГ е посветена на пружање врвни сметководствени и даночни консултативни услуги. Од самиот почеток, нашиот примарен фокус е квалитетот на услугите, знаејќи дека тој е клучен за успехот на нашите клиенти. Постојано се адаптираме и применуваме нови технологии, инвестирајќи во перманентно обучување на нашиот тим.

Со нашето богато искуство и експертиза, ние сме способни да се соочиме со различни предизвици и да обезбедиме совети кои ќе придонесат кон растот и успехот на вашиот бизнис. Покрај основните сметководствени и даночни услуги, нудиме консултации за бизнис стратегии, корпоративни финансии и специфични даночни совети.

Како ваш проактивен партнер во сметководство и даноци, пристапуваме со холистички метод, користејќи најсовремени технологии и ги третираме вашите цели како наши. Особено сме посветени на поддршка на новооснованите фирми и технолошките стартапи. Разбирајќи ги нивните специфични потреби, обезбедуваме целосни решенија кои ќе им помогнат да напредуваат успешно.

КОНТАКТ

КИМАКС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Охрид

Работно време:
Понеделник - Петок
08:30 - 16:30

Тел: 075 312 760

Адреса на канцеларија:
Ул.Вера Јоциќ бр.12А локал 5 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
Во трговскиот центар после економското училиште Васил Антевски - Дрен